Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Lớp 8 Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 22:00:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 8,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: chọn T3,4,5,7 (từ 17h30 hoặc 18h)
Thông tin: học sinh nam, trường Quang Trung
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Lớp 8 Thảo Điền Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: