Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Lớp 9 Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 13:36:49

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Mức lương: 400.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Các ngày trong tuần (Từ 18h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh, thi đầu vào trường Việt Úc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Phi 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Lớp 9 Nhị Bình Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: