Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường 01, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 08:20:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 7 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567CN (16h-17h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 500k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 01 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: