Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường 01, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 06:32:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2 hoặc T4 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Minh Đức
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 01 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: