Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường 03, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/03/2021 15:55:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sáng 2+3+7 từ 8h30
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 03 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: