Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường 08, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/01/2021 15:05:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t4, t6 từ (6h-8h), sáng cn(8h-10h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 08 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: