Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường 10, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 01:01:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5,7 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nữ, học trường bình trị đông
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 10 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: