Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường 10, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 16:14:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: 1b Sáng T7 (9h30 -11h) + 1b tối T3 hoặc T5 (18h30-20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Đống đa
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 10 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: