Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường 10, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 18:58:55

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng, lương 200k/1buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (15h-16h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Trường Chinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 10 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: