Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 10:36:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (19h -21h)
Thông tin: học sinh nam, trường Minh Đức
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 12 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: