Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường 13, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/01/2021 15:58:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng t7,cn (10h-12h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 13 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: