Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường 14, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/02/2021 01:59:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t2+t4 (18h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam, dạy 1h30p
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 14 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: