Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 13:05:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hồng Bàng
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Bình Chiểu Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: