Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 05:24:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (18h30-20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Phú Mỹ Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: