Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 06:10:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (rãnh từ 14h đến tối)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Trường Thạnh Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: