Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 01:19:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng, Giáo viên: 1tr8/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối T2,4 (19h30-21h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Cử Nhân Nữ, Cử nhân: 1tr5 || Giáo viên: 1tr8
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Nhơn Đức Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: