Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 20:09:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp tối
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, dạy chủ yếu ngữ pháp và từ vựng theo các chủ đề cho bé
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Tân An Hội Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: