Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 08:40:10

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng, lương 120k/1buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Hà Huy Tập
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Tân Hiệp Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: