Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 15:21:58

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 210.000đ/buổi
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (giờ nào cũng được)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trương Vĩnh Ký
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Tân Xuân Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: