Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Lớp 9 Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 09:25:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 9,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Sáng 10h-11h30)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Lớp 9 Bình Hưng Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: