Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Lớp 9 Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 15:01:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 9,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5,7 (14h30-16h)
Thông tin: 2 học sinh nam, trường Hoàng hoa thám
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Lớp 9 Tân Tạo Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: