Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Phường 01, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 09:44:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T34(18h-20h)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Đoàn Thị Điểm
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 01 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: