Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Phường 02, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 05:50:14

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 02 Quận 3 TPHCM

Viết một bình luận