Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Phường 05, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 13:36:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh (Chiều từ 15h đến Tối)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 05 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: