Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Phường 08, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 15:28:12

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T7, CN sắp xếp
Thông tin: hs nam, yếu môn av
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 08 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: