Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 05:47:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7CN(16h-18h)
Thông tin: Học sinh nam, Trường Ngô Tất Tố
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 09 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: