Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Phường 12, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 15:54:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN (từ 15h-18h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 12 Quận 3 TPHCM

Viết một bình luận