Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 04:16:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (sáng- chiều- tối)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 26 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: