Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 07:54:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T2-4-6 (18h->
Thông tin: hs nam, hơi yếu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Quy Đức Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: