Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 06:09:52

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thông tin: T4 (19h -21h) + T7, CN (ban ngày)
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Tân Thạnh Tây Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: