Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/11/2020 23:29:33

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 7 lên 8
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Vĩnh Lộc B Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: