Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Dạy Song Ngữ Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/06/2021 01:01:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T245 (Sáng)
Thông tin: Học sinh nữ, trường việt úc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Dạy Song Ngữ Tân Định Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: