Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Lớp 12 Phường 01, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 15:09:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 12,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3 (19h30-21h30)
Thông tin: học sinh trường Lương Thế Vinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Lớp 12 01 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: