Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường 03, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 10:32:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối Sắp xếp với học sinh (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường lê quý đôn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 03 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: