Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường 06, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 03:06:20

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 (Chọn Sáng hoặc Tối 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê Qúy Đôn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 06 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: