Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường 09, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 10:32:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh
Thông tin: học sinh nam, trường Vĩnh nghiệp
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 09 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: