Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 13:43:36

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Dạy anh văn lớp 8 lên 9
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 An Lợi Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: