Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 13:43:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T5 (19h trở đi) + 1b T7, CN (Sắp xếp)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lương Định Của
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Linh Trung Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: