Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 21:57:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp sau 7h
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Long Bình Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: