Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/02/2021 11:12:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều t7+CN (sx từ 14h->17h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Phước Long B Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: