Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 18:25:27

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 ( từ 18h trở đi), sắp xếp thêm
Thông tin: học sinh nam trường Lương Thế Vinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Tháng 9 bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Tam Bình Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: