Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 10:32:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T7+ CN (2h-3h30)
Thông tin: 3 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Tân Phú Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: