Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 01:40:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4 (17h30 -19h30), chiều CN sắp xếp (ưu tiên 14h-16h)
Thông tin: học sinh Nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Bình Khánh Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: