Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 11:48:35

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp trong tuần (từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Phan Tây Hồ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Bình Mỹ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: