Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 00:15:21

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 150.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6 (từ 18h trở đi), sánh CN (8h-10h)
Thông tin: học sinh nam, hiền, hơi yếu anh văn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Long Hòa Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: