Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 12/05/2021 19:59:32

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4,6 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường lý thánh tông
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Phong Phú Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: