Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 01:07:57

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp với học sinh
Thông tin: học sinh nữ, trường Tô Hiến Thành
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Phú Hòa Đông Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: