Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 23:56:05

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: CN (14h-17h)
Thông tin: Học sinh nam, học giỏi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, thu phí: 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Phước Vĩnh An Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: