Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 14:59:05

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7 (từ 17h30, 18h) + 1b tối sắp xếp với phụ huynh (từ 17h30, 18h)
Thông tin: học sinh nam, trường Collect
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Thạnh An Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: