Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 13:10:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp các ngày (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn văn bé
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Học lớp 8 lên 9
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Trung Lập Hạ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: